Boyutları ve ağırlığı genelde oldukça büyük olan granit levhalar ve takmalar oymasında özel aygıtları gerektirir. Granit levhalar oyması aygıtları ve lazer taş oyma tabla makinası birleşimi bu sürecini büyük derecede kolaylaştırır, dolayısıyla böyle aygıtların her bir oyma imalathanesinden kullanımı ve kullanım yönetmlerini uzmanlar ayrıtılara kadar bilmeliler.

Granit levhalar oymasında kullanılan aygıtların kullanma özellikleri aşağıda açıklandı.

 

Granit takmalar oyması

Makinanın iç çerçevesinden büyük olmayan kalınlığı 0 ile 30 mm arasında granit takmaları oyması için lazer taş oyma makinasını kullanmak isterseniz lazer taş oyma makinasının aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi (resim 1) yüzeyi düz masa üstüne konulması gerek. Makinayı masa yüzeyine sıkıştırılır. Bunun için makina alt kısmında bağlantı delikleri öngörüldü. Granit levha (takma) masa yüzeyi üstine konulur, bunnda sonra lazer taş oyma makinası oymaya başlar.
Hem de levhanın masada sıkıştırılmasına ihtiyacın olmadığına dikkatnizi çekmek istiyoruz. Kalınlığı 30 mm’den büyük takmaları oymak isterseniz makinayı masa yüzeyi üstüne kaldrımanız gerekecek.

 

Resim. 1 Levhanın masa üstünde oyması

 

Granit levhalar oyması

Granit levhalar oyulmasında genellikle levhanın oyma çalışma alanında hareket etme yöntemi kullanılır. Oyulacak kevhanın kalınlığı istediğiniz kadar olabilir (hem de kalınlığı 10 mm ufak levhalar hem de 50 ve bile daha kalın levhalar da olabilir).

Levha hareket etme çeşitli yolları ve de hareket arabaları da var.

Granit levhalar oyması için lazer taş oyma tabla makinasının ayarlara tespit edilir, böylece granit levhalar oyma alanında kolaylıkla getirilecek. Ayaklar istediğiniz gibi olabilir,en önemlisi bunların sabit olması. Bunlar boru veya metal köşe profilinden kaynak yolu ile yapılır.

Ayakların bir örneği aşağıdaki Rersim 2’de gösterildi

Resim.2.1 Ağır levhalar oyma sistemi (getirme arabası)

Getirme arabası tipi istediğiniz gibi olabilir (tekerlekli - Resim 6, silindirli - Resim 5), amma kaldırma masası ile silindirli arabanın kullanımı daja kolay (Resim 5).

Silindirli araba kılavuzlara (raylara) konulur, bunlar metal köşe profili veya borundan genelde üretilir. Silindirli araba ile hareket sistemi Resim 3’de gösterildi.

Resim 3. Levhaların oyma alanına hareket etme sistemi:
1 – silindirli araba, 2 – kılavuzlar, 3 - ayaklar.

Kılavuzlardaki silindirli araba ile böyle yarı mamul getirme sistemiyle levhanın oyma alanına doğru getirilmesi sağlanır (Resim 4). Amma bazen de tekerlekli getirme arabaları kullanılır (Resim 6).

Resim 5. Silindirli hareket arabası: 1 - arabanın şasisi, 2 - tekerlek (makaralı silindir), 3 - masa yüksekliği ve eğilimi ayar vidası, 4 - masanın lastik halısı, 5 - hareketli masa.

Resim 6. Tekerlekli hidrolik hareket arabası

Levhanın oyma alanına getirilmesinde bunun lazer granit oyma makinası şasisine göre paralel olarak ayarlanması önemli. Paralel olmasından, oyma kafası levhanın dört uç noktasına getirilip kafa ile levha yüzeyi arasındaki mesafe kontrol etme yolula emin olunur. Araba yüksekliği ve eğilim açısı ayarlama imkanı olması, levhanın parallel ayarı ve heykel oyma makinasına konulmasını kolaylaştırır. Böyle bir ayarlama, masa yüzeyi ayarlama vidalarının biri döndürülerek veya bir astar takılarak yerine getirilir.

Böylece lazer taş oyma makinasını boyutları büyük levhaların oymasında kullandığınızda levhaların oyma alanına getirilmesi kolaylığı önemli bir husustur. Sizin için en uygun taş getirme yolu ve şemasını seçip kullanabilirsiniz!